Sammanfattning av kvarhållningsprinciper för data

Denna sammanfattning visar standardkategorierna och syftena för att behålla användardata. Vissa områden kan ha mer specifika kategorier och syften än de som anges här.

Webbplats

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Syfte

Elev information

Elevens Namn, emailadress och lösenord sparas för att identifiera vid inloggning, betalning och tillgång av kurser och sparande av testresultat.

Kvarhållningsperiod
2 år
Rättslig grund
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Användare

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Syfte

Elev information

Elevens Namn, emailadress och lösenord sparas för att identifiera vid inloggning, betalning och tillgång av kurser och sparande av testresultat.

Kvarhållningsperiod
2 år
Rättslig grund
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Kurskategorier

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Syfte

Elev information

Elevens Namn, emailadress och lösenord sparas för att identifiera vid inloggning, betalning och tillgång av kurser och sparande av testresultat.

Kvarhållningsperiod
2 år
Rättslig grund
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Kurser

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Syfte

Testresultat

Visa elevens resultat och utveckling vid flera prov. 

Kontroll av frågedatabas kvalitet och innehåll.

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod
Rättslig grund
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Aktivitetsmoduler

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Syfte

Testresultat

Visa elevens resultat och utveckling vid flera prov. 

Kontroll av frågedatabas kvalitet och innehåll.

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod
Rättslig grund
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Block

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Syfte

Testresultat

Visa elevens resultat och utveckling vid flera prov. 

Kontroll av frågedatabas kvalitet och innehåll.

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod
Rättslig grund
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.