Data retention summary

This summary shows the default categories and purposes for retaining user data. Certain areas may have more specific categories and purposes than those listed here.

Site

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Elev information

Elevens Namn, emailadress och lösenord sparas för att identifiera vid inloggning, betalning och tillgång av kurser och sparande av testresultat.

Retention period
2 år
Lawful bases
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Användare

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Elev information

Elevens Namn, emailadress och lösenord sparas för att identifiera vid inloggning, betalning och tillgång av kurser och sparande av testresultat.

Retention period
2 år
Lawful bases
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Kurskategorier

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Elev information

Elevens Namn, emailadress och lösenord sparas för att identifiera vid inloggning, betalning och tillgång av kurser och sparande av testresultat.

Retention period
2 år
Lawful bases
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Kurser

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Testresultat

Visa elevens resultat och utveckling vid flera prov. 

Kontroll av frågedatabas kvalitet och innehåll.

Retention period
No retention period
Lawful bases
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Aktivitetsmoduler

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Testresultat

Visa elevens resultat och utveckling vid flera prov. 

Kontroll av frågedatabas kvalitet och innehåll.

Retention period
No retention period
Lawful bases
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Block

Kategori

Elev informarion

Information som sparas om elever


Testresultat

Visa elevens resultat och utveckling vid flera prov. 

Kontroll av frågedatabas kvalitet och innehåll.

Retention period
No retention period
Lawful bases
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes