Lista med aktiva policys

Namn Typ Användarmedgivande
Integritets policy Policy för webbplatsen Alla användare
Site policy Policy för webbplatsen Alla användare

Sammanfattning

Följande policy gäller för denna websida för att uppfylla GDPR reglerna om hantering av personuppgiter. 

För att använda denna websida måste du godkänna policyn.

Hela policytexten

1.     Vilken information kommer vi att samla in om dig?

Endast den information du själv matar in.

- Personlig information om dig själv, för- och efternamn plus emailadress,

- information om vilka avgiftsbelagda kurser du köpt.

- resultatet av de prov du gör.

2.     Vad använder vi dina användardata till?

Användardata används enbart för att du ska kunna logga in och gör prov på de avgiftsbelagda ämnen du köpt och för att du ska kunna se resultat av dina gjorda prover.

3.     Vem ska du kontakta om integritetsfrågor?

Personuppgiftsansvarig är Christer Siverud som kan kontaktas på email christer@sivek.se

4.     Vad är dina rättigheter?

Du har rätten att informeras om och godkänna dina rättigheter,

Att se, ändra och ta bort dina användardata

Avsäga ditt tillstånd att använda dina användardata

I vissa fall överföra data till andra datamedia

Inte utsättas för automatiskt beslutsfattande.

5.     Hur länge sparas informationen?

Användarinformation sparas för att du ska kunna logga in och ha tillgång till dina provresultat i 24 månader

Så länge som provresultaten behövs för att kvalitetssäkra systemet utan att vara kopplade till användare.  

6.     Hur tar du tillbaka acceptans av användning av användarinformation?

Genom att anmäla det till Integritetsansvarig eller ändra på din profilsida.

7.     Hur begär du rättningar eller borttag av din användarinformation

Genom att sända ett email till Integritetsansvarig kan du begära att dina användardata tas bort.

Du kan själv gå in på din användarprofil och ändra all data.

8.     Hur får du veta vad som finns sparat om dig?

Du kan själv gå in på din användarprofil och se all data om dig.

Du kan själv gå in på provresultatrapporten och se alla testresultat

9.     Vilka andra får tillgång till din information?

Inga användardata eller resultat kommer att delges någon annan part eller användas av I marknadsföringssyfte.

Dina användardata användas av Paypal för att identifiera dina betalningar för olika avgiftbelagda prov.

10. Används dina användardata för något automatiskt beslutsfattande?

Betalningsinformation kommer att användas för att fastställa hur lång tid du har tillgång till varje ämne som är avgiftsbelagd

11. Information om barn

Du måste vara minst 13 år för att få använda denna websida om du inte har målsmans tillstånd.

12. Cookies

En cookie är en textfil med information som lagras i din dator. Den används för att tekniskt förbättra besöket på en webbplats.

Det finns två typer av cookies:
Permanent cookie. Den lagras permanent på din dator tills du aktivt tar bort den. Den används för att anpassa en webbplats efter dina önskemål och vanor. Till exempel kan en webbplats känna igen dig och snabbt visa det som intresserade dig under förra besöket.

Temporär cookie. Den lagras på din dator så länge du har igång din webbläsare, typ Internet Explorer, för att sedan försvinna. Den används för att skicka information mellan din dator och webbplatsen när du till exempel gör beställningar.

PPLteori:s webb använder sig av cookies för att presentera vad som är senaste nytt och hantera inloggning.

Om du inte vill tillåta att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder. Du kan hitta mer information om detta i din webbläsares hjälpfunktion. Det kan emellertid innebära att du inte får tillgång till alla sidor. 

För mer information om cookies besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

13. Andra websidor

Det finns länkar till andra websidor. Denna policy gäller endast denna websida och för information om integritetspolicy på andra sidor får du läsa på deras websidor.

14. Ändringar I denna policy

Vi uppdaterar denna policy vid behov och lägger ut gällande policy på vår websida.

15. Dataskydd

All lagrad användardata skyddas mot olovlig access och förändring. 

All datatrafik med websidan krypteras med HTTPS. 

Endast systemansvarig för PPLteori har tillgång till användardata och provresultat.

16. Mer information

GDPR regulations https://gdpr-info.eu/art-23-gdpr/ 

Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Sammanfattning

Denna policy berättar vilka åtaganden som gäller för denna websida för att uppfylla GDPR reglerna. 

Du måste godkänna denna policy för att använda websidan.

Hela policytexten

Vårt åtagande:

Websidan tillhandahåller frågor relevanta för teorikunskaper för PPL certifikat med frågor som testar kunskap enligt Learning Objectives för PPL. Websidan innehåller även information till flygelever som utbildas i Kalmar Flygklubb. 

Det finns ingen garanti att frågorna är heltäckande i förhållande till Learning Objectives eller likvärdiga med motsvarande PEXO prov.

Det finns ingen garanti att godkänt resultat på dessa prov ger godkänt resultat på PEXO eller andra prov.

Frågedatabasen förändras ständigt baserat på nya regler, nya Learning Objectives, och annan information.

Ditt åtagande:

Du får inte kopierad frågor ur databasen eller annat material på websidan för annat  än eget bruk. 

Allt material på websidan är skyddat av copyright och svensk lagstiftning. Överträdelse kommer att lagföras.