Här finns all information för flygelever i Kalmar flygklubb.
Här finns ett antal block som heter "LAPL/PPL flyg Block 0" till "PPL flyg NQ".

Uppdelningen i block med ca 7-10 lektioner är för att strukturera upp flygutbildningen så det blir en kedja med kunskaper så ni får träna på tidigare övningar samtidigt som ni ständigt lär er nya saker. Varje block har ett klart mål som ska nås innan ni fortsätter framåt.

Block 0 är allmän information om klubben, regler på marken, dokument som måste finnas etc,
block 1 är grunderna i flygning och efter det så är ni piloter och kan flyga,
block 2 är starta/landa och hantera nödsituationer och efter det kan ni göra allt från start till landning,
block 3 är navigering och ensam flygning så efter den kan ni flyga iväg och hitta hem igen och sedan skiljer det sig åt
om man ska ta PPL finns block 4 PPL med fler övningar i instrumentflygning och långnavigeringar än LAPL block 4 som innehåller kortare navigeringar. Båda blocken avslutas med uppflygning så ni får certifikat.

I varje block finns först flera sidor information om varje flyglektion, sedan ett antal dokument och länkar till hemsidor som ger kompletterande information. Om det finns en ruta till höger betyder det att det är något obligatoriskt att läsa eller klara av. Bock i rutan betyder klar.
Till vänster visas hur mycket som är klart i blocket. Klicka på "Mer detaljer" för att se Statuskolumnen med vad som är klart.

Tanken är att ni före varje lektion ska läsa igenom vad kommande lektion handlar om, läser igenom de dokument och länkar som står för varje lektion så ni kommer väl förberedda till lektionerna. Efter varje lektion kan ni se vad vi gick igenom så ni kan repetera innan ni läser om nästa lektion.

Alla dokument som beskriver SE-MBI DA20 100 hk.

Allmän info om klubb och regler, generella dokument

Lektion 1-7: Grunderna i flygning: Planflykt, svängar, stiga/sjunka, lågfart och stall.

Lektion 8-17: Fortsatt grundutbildning: Start och landning (sidvind, bedömning), nödlägen

Lektion 18-25: Ek flygning och Navigering

Lektion 26-34: Instrumentflygning och långnav.

Kortare navigeringar

Mörkerflyg utbildning