Material för distanskurs i flygteori PPL/LAPL för elever i Kalmar Flygklubb

Här finner du dels allmän kursinformation med tidplaner och

Hjälpmedel för varje block med material du kan (bör) ladda mer och läsa.

Teoriblock 1 för ämnen Flygplanslära och Aerodynamik

Teoriblock 2 för ämnen Luftfartssystemet och Operativa procedurer

Teoriblock 3 för ämnen Prestanda och färdplanering och Navigation

Block 4 består av Meteorologi, Människan i luften och Kommunikation