Lektion 1-7: Grunderna i flygning: Planflykt, svängar, stiga/sjunka, lågfart och stall.