För närvarande finns 256 frågor i databasen för detta ämne.

Detta ämne påverkas av införandet av DEL-NCO vilket innebär att både PPLteori och PEXO databaserna ändras från 25 aug 2016. Detta ämne är uppdaterat med nya reglerna.