Website policy

Vårt åtagande:

Websidan tillhandahåller frågor relevanta för teorikunskaper för PPL certifikat med frågor som testar kunskap enligt Learning Objectives för PPL. Websidan innehåller även information till flygelever som utbildas i Kalmar Flygklubb. 

Det finns ingen garanti att frågorna är heltäckande i förhållande till Learning Objectives eller likvärdiga med motsvarande PEXO prov.

Det finns ingen garanti att godkänt resultat på dessa prov ger godkänt resultat på PEXO eller andra prov.

Frågedatabasen förändras ständigt baserat på nya regler, nya Learning Objectives, och annan information.

Ditt åtagande:

Du får inte kopierad frågor ur databasen eller annat material på websidan för annat  än eget bruk. 

Allt material på websidan är skyddat av copyright och svensk lagstiftning. Överträdelse kommer att lagföras. (Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)